Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2C rewolucjonizującego proces zamówień w branży gastronomicznej

Okres realizacji projektu: 2019-04-01 – 2020-03-31

Cel projektu: Cel główny projektu obejmuje wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu typu B2C do obsługi zamówień w gastronomii,
a także realizację celów szczegółowych wspomagających wdrożenie, takich jak:
– pokrycia niezbędnych wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację systemu,
– zakupienia specjalistycznych środków trwałych w postaci serwera dla możliwości stosowania rozwiązania typu chmura oraz
smartphonów/tabletów do testów systemu
– zwiększenie zatrudnienie w firmie i powołanie nowego działu handlowo-marketingowego

Planowane efekty:
W ramach inwestycji Beneficjent poniesie wydatki (współfinansowane z Funduszy Europejskich) na stworzenie i wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu B2C do obsługi zamówień w gastronomii

Wartość projektu: 582 540,52

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 488 486,90

Wkład Funduszy Europejskich: 219 819,10