Tytuł projektu: Zakup modułu wirtualnej kasy fiskalnej celem rozwoju systemu do zamówień w branży gastronomicznej

Okres realizacji projektu: 01.11.2021-31.12.2023

Opis projektu: Firma jest twórcą autorskiego systemu ABS POS, który umożliwia zarządzanie przedsiębiorstwem gastronomicznym.
W 2019 r. uzyskała dotację na jego rozbudowę o nowatorski kanał sprzedaży – mobilny system dla gastronomii przeznaczony do dokonywania zamówień drogą online.
Dodatkowo aplikacja umożliwia wprowadzenie przez użytkownika listy ulubionych restauracji,
które będą mogą informować np. o nowościach w menu, promocjach, czy innych ciekawych wydarzeniach.
W związku z planowanymi zmianami prawa w zakresie kas fiskalnych, konieczna jest rozbudowa aplikacji o moduł wirtualnej kasy fiskalnej.
Projekt obejmuje cały zakres prac związany ze zakupem takiego modułu,
a także koszty pracowników związane ze stworzeniem nowego działu marketingowo-handlowego w firmie.

Wartość projektu: 995 076,00

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 822 576,00

Wkład Funduszy Europejskich: 699 189,60Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2C rewolucjonizującego proces zamówień w branży gastronomicznej

Okres realizacji projektu: 2019-04-01 – 2020-03-31

Cel projektu: Cel główny projektu obejmuje wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu typu B2C do obsługi zamówień w gastronomii,
a także realizację celów szczegółowych wspomagających wdrożenie, takich jak:
– pokrycia niezbędnych wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację systemu,
– zakupienia specjalistycznych środków trwałych w postaci serwera dla możliwości stosowania rozwiązania typu chmura oraz
smartphonów/tabletów do testów systemu
– zwiększenie zatrudnienie w firmie i powołanie nowego działu handlowo-marketingowego

Planowane efekty:
W ramach inwestycji Beneficjent poniesie wydatki (współfinansowane z Funduszy Europejskich) na stworzenie i wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu B2C do obsługi zamówień w gastronomii

Wartość projektu: 582 540,52

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 488 486,90

Wkład Funduszy Europejskich: 219 819,10